February 27, 2020: Thomas Kotcheff Pianospheres Preview

Pianist/composer Thomas Kotcheff plays the music of Frederic Rzewski.